Explosie Veiligheids Document (EVD)

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor
de veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen. Daarnaast is de verplichte coördinatie, training van werknemers, periodieke inspectie, onderhoud en reparatie van de installatie beschreven in het EVD.