ATEX our cup of tea!

Ingenieurs met regelkennis en gezond verstand inspecteren productieomgevingen vanuit gedegen proceskennis.

ATEX is:
Op industriële werkplekken en in installaties kunnen
explosiegevaarlijke omstandigheden voorkomen. Om werknemers tegen de risico’s van een explosie te beschermen en een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te bewerkstelligen, is Europese regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is bekend onder de naam ATEX (ATmosphères EXplosives) regelgeving.

 

Er zijn 2 Europese Richtlijnen (verplicht voor gebruikers in Europa) opgesteld betreffende ATEX: ATEX95 (officieel de 94/9/EG) die eisen stelt aan apparatuur en aan de leverancier van apparatuur en ATEX137 (officieel 99/92/EG) die eisen stelt aan de installatie/werkplek en aan de eigenaar van de installatie/werkplek. Beide Richtlijnen zijn wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2003. Per 20 april 2016 is de ATEX95 vervangen door de ATEX114 (officieel de 2014/34/EU) en moet materieel wat na die datum op de markt gebracht wordt voldoen aan ATEX114. Met ingang van dezelfde datum is de ATEX137 ongewijzigd over gegaan in ATEX153.