Verplichtingen

ATmosphères EXplosives Richtlijnen ATEX114 en ATEX153
wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2003


Op industriële werkplekken en in installaties kunnen explosiegevaarlijke omstandigheden voorkomen. Om werknemers tegen de risico’s van een explosie te beschermen en een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau te bewerkstelligen, is internationale Europese regelgeving opgesteld. Deze regelgeving is bekend onder de naam ATEX (ATmosphères EXplosives) regelgeving.
Er zijn 2 Europese Richtlijnen (verplicht voor gebruikers in Europa)

 

opgesteld betreffende ATEX:

-ATEX114 (officieel de 2014/34/EG) die eisen stelt aan apparatuur en aan de leverancier van apparatuur

- ATEX153 (officieel 99/92/EG) die eisen stelt aan de installatie/werkplek en aan de eigenaar van de installatie/werkplek.

Beide Richtlijnen zijn wettelijk verplicht.