Doelgroep

Assisteren installatie eigenaren

De doelgroep van Exinspect bestaat uit de direct en indirect verantwoordelijke mensen voor werkplek veiligheid (HSE managers, maintenance managers, engineers etc.) in de productie- en procesindustrie en bij de package unit leveranciers en machinebouwers. De nadruk ligt op het assisteren van de installatie eigenaren bij de opzet van een veilige werkplek.

Wanneer uw bedrijf valt onder de BRZO ( Besluit Risico Zware Ongevallen - (richtlijn 2012/18/EU) of ARIE (Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie) dan zult u uw voordeel doen met de expertise van onze inspecteurs! Maar ook bedrijven die niet als BRZO of ARIE zijn gekwalificeerd maar wel brandbare stoffen bevatten zijn gebaat bij  (periodieke) inspectie.

 


Dit zijn de branches waar u onze inspecteurs o.a. zult tegenkomen!

Olie & Gas

Farmaceutische industrie

Biogas installaties

Rioolzuivering installaties / waterschappen

Chemische industrie

Machinebouw industrie

en vele andere branches waar explosierisico's voorkomen.