Ontstekingsbronnen

Niemand wil een tweede Buncefield! Is uw bedrijf compliant met ATEX?

Het incident Buncefield ligt nog vers in het geheugen, mede doordat de regelgeving voor opslagtanks middels de PGS29 is aangescherpt door deze enorme explosie. Een explosie begin december 2005 in zuidoost Engeland die in Nederland hoorbaar was. Procesinstallaties hebben veiligheidsrisico’s, en de Arbowet verplicht de werkgever deze in kaart te brengen en tot acceptabele niveaus terug te brengen. De moderne regelgeving, bijvoorbeeld die voor explosieveiligheid, is erop gericht dit werkbaar te maken.

 

Het wettelijkkader wordt gegeven door de Europese ATEX richtlijnen 2014/34/EU ( ATEX114) en 99/92/EG (ATEX153). In Nederland is de richtlijn ATEX 114 verankerd in de warenwet. De ‘gebruikersrichtlijn’ ATEX153 is in Nederland verankerd in de warenwet en stelt dat werknemers die in explosiegevaarlijke installaties werkzaam zijn ATEX deskundig dienen te zijn. Gedegen opleidingen zijn daarom noodzakelijk. Werknemers zijn verplicht gevaarlijke situaties op te (kunnen) merken en te melden. Herkenning is alleen mogelijk als de persoon in kwestie weet wat een onveilige situatie is.