Inspecties

Competentietoetsing
Inspectie advisering

Met betrekking tot (periodieke) inspectie: Hoe vaak gebeurt dat, en hoe? Wat gebeurt er met geconstateerde defecten? Hoe wordt de opvolging daarvan gecontroleerd en vastgelegd? Wie voert keuringen uit, hoe is de onafhankelijkheid van de keurende instantie (eigen afdeling of derde?) geregeld? Waaraan moet die instantie voldoen?

Exinspect kan helpen!