Inspecties

Inspecties worden gekoppeld aan de
geharmoniseerde normen.

De Richtlijnen zijn meer concreet gemaakt in een aantal geharmoniseerde normen. Normen zijn, in tegenstelling tot Richtlijnen, niet wettelijk verplicht om te volgen. Maar toepassen van geharmoniseerde normen geeft, zoals het formeel heet, 'een vermoeden van overeenstemming' met de betreffende Richtlijn. Met andere woorden: Het volgen van, en voldoen aan, de in de norm gestelde eisen leidt tot voldoen aan de Richtlijn.

Voor elektrische en instrumentatie (E&I) apparatuur opgesteld in bovengrondse installaties is de belangrijkste ATEX referentie de normenreeks NEN-EN-IEC 60079. Deze reeks bestaat uit een groot aantal delen waarin de beide Richtlijnen  ATEX114 en ATEX153 afgedekt worden, opgedeeld in diverse deelaspecten.

 

Er is een algemeen deel (deel 0), en verder delen waar de verschillende beschermingswijzen uitgediept worden, maar ook installatie- en inspectietechnieken. Voor mechanische apparatuur in bovengrondse installaties is de ATEX normenreeks EN-EN-13463 leidend. Voor de installatie-eigenaar zijn naast het algemene deel NEN-EN-IEC 60079-0 vooral de delen 60079-10 (classificatie van gebieden), 60079-14 (ontwerp en installatie), 60079-17 (onderhoud en inspectie) en 60079-19 (reparatie) van belang.